KDO JSME

Děkujeme za vaši návštěvu webových stránek neziskové organizace STATEK SLUNEČNICE, z.ú., které  vznikly pro vás. Dozvíte se zde mnoho zajímavých informací o naší činnosti, akcích, které pořádáme a také s námi můžete sdílet to, co vás zajímá.

Nezisková organizace STATEK SLUNEČNICE, z.ú. v tuto chvíli sídlí v Mnichově čp.36 (Louny) a tým našich zaměstnanců a dobrovolníků pro vás připravuje mnoho zajímavých akcí pro celé České i Slovenské republice.

Našim cílem je nabídnout vřelou pomoc a podporu lidem, kteří jsou z cílových skupin občanů a ocitli se v nelehkých životních situacích.

Objekt STATKU SLUNEČNICE se během předchozích několika let měnil před očima. Manželé Petra a Paolo, kteří jsou těmi, jenž dali život tomuto místu a přivedli jej k provozování, velmi citlivě zrekonstruovali celý objekt původních stájí a nechali postavit dům, který je nyní připravený pro setkávání lidí z celého světa.

V prostorách budovy statku je penzion-ubytovna s 21 lůžky. V původní části domu najdete v přízemí přednáškový sál s kuchyní (původní stáje) a v patře jsou vybudovány 3 pokoje (2 pokoje mezonetové a jeden malý útulný pro 3 osoby)-původní seník. V nově postavené části, která přímo navazuje na původní budovu, je vytvořeno v přízemí technické zázemí pro provoz domu a najdete zde toalety pro hosty. V patře je kancelář a zázemí pro zaměstnance.

Na statku Slunečnice organizujeme v tuto chvíli setkávání, která pomáhají mnoha lidem najít cestu v jejich náročných životech. Nabízíme pobyty, které jsou doprovázené osobními sezeními a besedami s mystičkou Ivou Adamcovou. Pořádáme různé workshopy, kurzy a akce zaměřené na návrat k přírodě, alternativní přístup ke zdraví člověka a jeho okolí, kurzy jógy, nordic walkingu, zdravého vaření a také se zde setkávají různé skupiny lidí zabývající se ochranou krajiny Českého Středohoří. Prostory jsou otevřené široké veřejnosti pro školení a kurzy a také pro rodiny s dětmi. Nabízíme možnost se zapojit do poznávání života na statku díky přímému osobnímu kontaktu s našimi chovy drobného zvířectva, ovcemi a jejich ukázka pasení s honáckým psem, včelaření a práce v zahradách, polích a sadech. Tato činnost je i terapeutickou pro většinu našich návštěvníků a může jim pomoci jak po duševní stránce tak po fyzické.

Předmět činnosti neziskové organizace STATEK SLUNEČNICE, z.ú.:
  • vytvářet a podporovat chráněné dílny a chráněná pracovní místa
  • zlepšovat informační dostupnost a poskytování bezplatného poradenství pro klienty, rodiče a příbuzné lidi s handicapem i pečující, resp. podporující subjekty a spolupráce s nimi
  • rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi s postižením a v rámci chráněných dílen a vymezených chráněných míst ústavu nabízet k odběru vlastní výrobky a jiné služby spojené s touto činností, a to i formou tzv. náhradního plnění dle § 81, odst. 2, písm. b) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • podporovat i jiné veřejně prospěšné organizace
  • vytvářet a zprostředkovávat k odběru literaturu související s hlavní činností a účelem ústavu
  • podporovat v budování, vybudovat či jen pronajímat si komunitní / relaxačně-rekondiční centra s celoročním provozem pro převážně osoby z cílových skupin spoluobčanů a vytvoření chráněných míst v těchto objektech a na místě vhodném k plnohodnotnému a zdravému způsobu života s ohledem na co nejmenší ekologický dopad takových staveb, s možností zajištění dlouhodobého bydlení v těchto objektech, a to převážně z řad osob z cílových skupin spoluobčanů, kterým bude k tomuto účelu vyhrazen vyhovující prostor a v případě potřeby zajištění osobní asistence
  • pořádat v komunitních / relaxačně-rekondičních centrech společenské akce a volnočasové aktivity uvedených subjektů, zahrnující kulturní, zábavní, vzdělávací akce a projekty,
  • pořádat školení, kurzy, tvořivé dílny, přednášky a semináře
  • provozovat ekologické zemědělství v rámci terapeutické a relaxační činnosti a pořádat i další sociální programy

Zakladatelské listiny Statku Slunečnice, z.ú. a přehled dokumentů najdete na veřejných stránkách ZDE.